Ympäristöjohtaminen

Ympäristöasioiden hallintaa käsittelevä kansainvälinen standardisarja ISO 14000 on maailmanlaajuisesti käytössä ympäristöjohtamisen tukena.

ISO 14000 -standardien kehittämisestä vastaa ISOn tekninen komitea ISO/TC 207 Environmental Management. Työssä on mukana ympäristöasiantuntijoita yli 100 maasta. Valmiina on noin 30 standardia ja ohjejulkaisua.

ISO 14000 -sarja käsittelee seuraavia aiheita:

  • ympäristöjärjestelmät

  • ympäristöauditoinnit ja -tarkastukset
  • ympäristönsuojelun tason arviointi

  • ympäristömerkinnät
  • elinkaariarviointi

  • kasvihuonekaasupäästöjen hallinta
  • ympäristöviestintä

  • tuotesuunnittelun ja tuotekehityksen ympäristönäkökohdat

  • tuotestandardien ympäristönäkökohdat

  • termit ja määritelmät


Sarjan päästandardit ISO 14001 ja ISO 14004 koskevat ympäristöjärjestelmiä. Yhdessä ISO 14000 -standardit tarjoavat yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille "työkalupakin" ympäristöasioiden hallintaan ja ympäristönsuojelun tason parantamiseen.

SFS:n teemasivut ISO 14000 -sarjasta

Lisätietoja:
SFS-Standardisointi, puh. 09 1499 331 (vaihde), SFS ry


ISO 14000 - maksuton opetusaineisto

Luentoaineisto esittelee ympäristöjohtamisen
keskeisiä standardeja, periaatteita ja käsitteitä sekä
tarjoaa näkökulmia standardien hyödyntämiseen. Tavoitteena on tukea ympäristöjohtamisen standardien sisällyttämistä opetussuunnitelmiin ja kurssien sisältöön.

Luentoaineisto rajoittuu kansainvälisen standardisoimisjärjestön laatimiin ympäristöasioiden
hallinnan standardeihin, jotka julkaistaan ISO 14000 -
sarjassa.

Tutustu SlideSharessa

Lataa aineisto pdf-muodossa

Standardisarja haltuun!
Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja