Tietoturvatekniikat

Tietoturvatekniikan standardisointia Suomessa koordinoi SFS:n IT-standardisoinnin yksikkö. Työalue kattaa laajasti tietoturvallisuuden yleiset menetelmät, tekniikat ja suositukset informaatio-, IT- ja tietoliikenneturvallisuuteen. Keskeisiä alueita ovat esimerkiksi tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät, sanastot, arviointiperusteet sekä salaustekniikat, pääsynvalvonta, digitaalinen allekirjoitus ja verkkoturvallisuus.

Kansainvälistä standardisointityötä tehdään ISOssa (ISO/IEC JCT 1/SC 27 Security techniques).

Suomessa alan kansainväliseen standardisointiin osallistuu seurantaryhmä SFS/SR 307 Tietoturvatekniikat.

Tietoturvatekniikan teemasivut SFS:n kotisivuilla

Terveydenhuollon tietotekniikkaa varten on seurantaryhmä SFS/SR 301.

Terveydenhuollon tietotekniikan teemasivut SFS:n kotisivuilla


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja