Ohjelmistotuotanto ja järjestelmäkehitys

Ohjelmistotuotannon ja järjestelmäkehityksen standardisointia Suomessa koordinoi SFS:n IT-standardisoinnin yksikkö. Standardisoinnin kohteina ovat ohjelmistojen ja järjestelmien kehittämisessä, hallinnassa ja palveluissa tarvittavat prosessit, menetelmät ja tekniikat. Standardisoidut ratkaisut ja yhtenäiset toimintatavat tuovat kustannussäästöjä, järjestelmäosien uudelleenkäytettävyyttä ja tekevät laadunarvioinnin eri vaiheissa helpommaksi.

Kansainvälistä standardisointityötä tehdään ISOssa (ISO/IEC JCT 1/SC 7 Software and systems engineering).

Lisätietoja alan standardisoinnista saa SFS:n kotisivuilta.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja