Laadunhallinta

Maailman tunnetuin standardi, ISO 9001 Quality management systems.  Requirements, on yksi laadunhallinnan ISO 9000 -sarjan noin kahdestakymmenestä standardista. Nämä kaikki standardit laaditaan kansainvälisellä tasolla ISOn teknisessä komiteassa ISO/TC 176 Quality management and quality assurance. Standardien laadintaan osallistuu 80 eri maata, Suomi muiden mukana.

Komitea ISO/TC 69 Applications of statistical methods laatii tilastomatematiikkaan perustuvia käytännön ohjeita erilaisten tarkastusten tekemiseen laadunhallintaan liittyen.

Kun kansainväliset ISO-standardit vahvistetaan myös eurooppalaisiksi standardeiksi, standardin tunnukseen lisätään tästä merkiksi EN-tunnus. EN-standardit on edelleen vahvistettava Euroopassa kansallisiksi standardeiksi, jolloin kansallinenkin tunnus lisätään mukaan. Samalla standardi usein myös käännetään.

Esim. ISO 9001 = SFS-EN ISO 9001  
 
Katso esite

Tutustu ISO 9000 -sarjaan SFS:n kotisivuilla

Yleisen Teollisuusliiton toimialoilta laadunhallintaa koskevia standardeja on laadittu seuraavilta osa-alueilta:  • kiinteät kierrätyspolttoaineet
  • maantie-, rautatie- ja sisävesikuljetukset
  • rakennuslasit
  • terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet
  • terveyspalvelut.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja