Tuotantolaitteet

Energian tuotantolaitteiden standardisoinnilla tehostetaan energian tuotantoa, helpotetaan tuotantolaitteiden määrittelyä hankintoja varten sekä laitteiden kunnossapitoa. Voimalaitosten rakentamisessa tarvitaan paljon erilaisia laitteita, laitteistoja, työmenetelmiä ja asennuskäytäntöjä koskevia standardeja. Ilman standardeja voimalaitosta ei saada käyntiin.

Aihealueen standardisoinnista vastaavat mm. seuraavat toimialayhteisöt:

SESKO

METSTA ry

Rakennustuoteteollisuus RTT ry


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja