Ydinenergia

Ydinenergiaan liittyvän kansainvälisen standardisoinnin tavoitteena on parantaa ydinenergian tuotannon tehokkuutta, turvallisuutta ja säteilysuojelua. Standardisointi kattaa ydinenergian rauhanomaiset sovellukset sekä yksilöiden ja ympäristön suojelun kaikilta ionisoivan säteilyn lähteiltä. Standardisointikohteet liittyvät:

  • ydinpolttoaineisiin
  • ydinvoimaloiden reaktoreihin
  • säteilysuojeluun.


Lisäksi ydinenergian standardisoinnissa käsitellään lääkinnällisiä toimenpiteitä (diagnosointi ja sädehoito), teollista toimintaa (säteilytyspalvelut, mittaukset, analysoinnit ja rikkomaton aineenkoetus radioaktiivisia säteilylähteitä käyttämällä sekä teollisten ja lääkinnällisten toimintojen vaatimien säteilylähteiden valmistus), tutkimustoimintaa (laboratoriot ja tutkimusreaktorit) sekä luonnollisiin säteilylähteisiin liittyviä toimenpiteitä ja tilanteita.

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.

Katso myös ydinvoimalaitosten instumentointi.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja