Sähköenergia

Sähköenergian tuotantolaitteita koskevia standardeja valmistelee kansainvälinen sähkö- ja elektroniikka-alan standardisointijärjestö IEC (international electrotechnical commission). IEC:n valmistelemista standardeista osa vahvistetaan CENELECin eurooppalaisiksi EN-standardeiksi ja myös suomalaisiksi SFS-EN-standardeiksi. Osa standardeista, raporteista ja oppaista on vain IEC-julkaisuina. Suomessa sähkötekniikan standardisoinnista vastaa SESKO, jonka kautta voi vaikuttaa IEC-standardien sisältöihin.

Sähköenergian tuotantoa koskevia standardeja on perinteisesti valmisteltu IEC:n teknisissä komiteoissa:

TC 2 Rotaing machinery
TC 4 Hydraulic turbines
TC 5 Steam turbines

Myöhemmin on standardisoinnin aihepiireiksi otettu myös uudentyyppiset uusiutuvat energialähteet, joita käsittelevät komiteat:

TC 82 Solar photovoltaic energy systems
TC 88 Wind turbines
TC 105 Fuell cell technologies
TC 114 Marine energy. Wave and tidal energy converters.

Ydinvoimaloiden instrumentoinnille on lisäksi oma komitea:

TC 45 Nuclear instrumentation

Sähköenergian tuotantolaitteisiin tarvitaan tuotteita ja järjestelmiä myös useista muista sähköteknisen standardisoinnin aihepiireistä. Lisätietoja IEC:n komiteoiden työstä löytyy komitean numeron perusteella IEC:n sivuilta kohdasta TC Dashboard.

Lisätietoja standardeista löytyy IEC:n verkkosivuilta. IEC:n standardiluettelosta voi katsoa luetteloa eri komiteoiden laatimista standardeista. Standardin tunnuksessa on linkki, jonka kautta saa näkyviin standardin yksityiskohtaiset tiedot. Yksityiskohtaisten tietojen ylärivillä kohdasta preview pääsee vapaasti tutustumaan standardien sisällysluetteloon.

Näitä standardeja myy SESKO sekä IEC:n Webstore. Standardien sisältöön voi vapaasti tutustua SESKOn kirjastossa ja SESKOsta saa myös tarvittaessa lisätietoja.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja