Sähkön siirto ja jakelu

Sähköenergian siirtoa ei voi toteuttaa ilman standardeja. Sähköenergian siirtoa ja jakelua koskevia standardeja valmistelee kansainvälinen sähkö- ja elektroniikka-alan standardisointijärjestö IEC (international electrotechnical commission). IEC:n valmistelemista standardeista osa vahvistetaan CENELECin eurooppalaisiksi EN-standardeiksi ja myös suomalaisiksi SFS-EN-standardeiksi. Suomessa sähkötekniikan standardisoinnista vastaa SESKO jonka kautta voi vaikuttaa standardien sisältöihin. Yleensä siirto- ja jakelujärjestelmiin liittyvien laitteiden standardit ovat puhtaasti IEC:n valmistelemia. Asennuksiin liittyvissä standardeissa ulkoiset olosuhteet vaikuttavat vaatimuksiin ja niissä eurooppalaisella ja kansallisella työllä on suurempi merkitys. 


Sähköenergiaa tuotetaan standardisoiduissa tuotantolaitteissa. Sen jälkeen sähkön jännite muutetaan IEC TC 14 Power Transformers mukaisessa muuntajassa IEC TC 8 System aspects for electrical energy supply mukaiseksi jännitteeksi. Sähköverkko suojataan IEC TC 17 Switchgear and controlgear mukaisilla kojeistoilla ja katkaisijoilla, joissa käytetään IEC TC 95 Measuring relays and protection equipment mukaisia suojareleitä ja koko järjestelmää hallitaan IEC TC 57 Power system management and assosiated information exchange mukaisilla järjestelmillä.

Sähkö jaetaan edelleen IEC TC 11 Overhead lines ja vastaavan CENELECin TC 11 komitean mukaisissa ilmajohdoissa, joissa on IEC TC 7 Overhead line electrical conductors mukaisia johtimia. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää IEC TC 20 ja CENELEC TC 20 Electric cables mukaisia kaapeleita. Koko asennuksessa noudatetaan standardeja SFS 6000 ja SFS 6001, jotka perustuvat IEC ja CENELEC-standardeihin.

Lisätietoja sähköalan standardisoinnista sähkö- ja elektroniikka-osiosta.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja