Siirto ja jakelu

Energian siirrossa ja jakelussa standardeja tarvitaan takaamaan erilaisten verkkojen turvallisuus ja yhteensopivuus. Koska standardit perustuvat kansainvälisiin ISO- ja IEC-standardeihin, niiden avulla varmistetaan eri maiden energiaverkkojen yhteensopivuus ja energian siirto tuottajalta kuluttajalle tehokkaasti ilman turhia hävikkejä.

Aihealueen standardisoinnista vastaa Suomessa SESKO.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja