Kiinteät biopolttoaineet

Polttoaineet, niiden saatavuus ja laatu liittyvät maailmanlaajuisiin väestö-, energia- ja ilmastokysymyksiin. Biopolttoaineiden käyttöä edistetään myös lainsäädännön kautta. On tärkeää, että kiinteiden biopolttoaineiden standardit saadaan sellaisiksi, että ne soveltuvat mahdollisimman laajalle joukolle biopolttoaineita ja että ne edistävät bioenergian hyödyntämistä ja biopolttoaineiden kauppaa. Alan standardien tulee olla myös riittävän yksinkertaisia käyttäjien näkökannalta ja relevantteja myös laadunvarmistuskustannusten pysymiseksi kohtuullisina. Standardeilla asiakas ja myyjä voivat siten määrittää biopolttoaineiden laadun yksiselitteisesti standardien avulla.

Suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukyvyn edistäminen sekä Euroopassa että kansainvälisillä bionergiamarkkinoilla on ensiarvoisen tärkeää jo Suomen kansantaloudenkin kannalta. Puuperäisten polttoaineiden käyttö on yli viidennes energian kokonaiskulutuksesta vuosittain ja määrä on koko ajan kasvussa.

Lue lisää Kemesta ry:n sivuilta

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja