Energian lähteet

Tärkeimpiä energialähteitä ovat öljy, hiili, maakaasu, uraani (ydinenergia), virtaava vesi, tuuli, puu ja biomassa. Näistä kaikista voidaan tehdä voimalaitoksissa sähköenergiaa.

Kaikki energia – ydinenergiaa lukuun ottamatta – on kotoisin auringosta. Energian säilymislaki tarkoittaa, että energiaa ei häviä eikä synny.

Energia-alalta on laadittu standardeja, jotka liittyvät energiatehokkuuteen, energian käyttöön, siirtoon ja jakeluun sekä tuotantolaitteisiin.

Aihealueen standardisoinnista vastaavat seuraavat toimialayhteisöt:

SESKO

METSTA ry

Rakennustuoteteollisuus RTT ry

YTL

Öljy- ja biopolttoaineala ry

Myös metsäteollisuuden puupohjaisista biomassa- ja biopolttoaineista on laadittu standardeja.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja