Nykymaailmassa on vaikea tulla toimeen ilman energiaa. Energiantarve on sidoksissa siihen, kuinka kehittynyt yhteiskunta on, sillä teollisuus ja ihmiset kuluttajina käyttävät energiaa.

Energiaa ei ole aina saatavissa siinä muodossa, jossa sitä tarvitaan. Siksi energiaa muutetaan joko suoraan käyttökelpoiseen tai helposti siirrettävään muotoon esimerkiksi voimalaitoksissa, joissa tuotetaan sähkö- ja lämpöenergiaa.

Tärkeimpiä energialähteitä ovat öljy, hiili, maakaasu, uraani (ydinenergia), virtaava vesi, puu ja biomassa. Näistä kaikista voidaan tehdä voimalaitoksissa sähköenergiaa.

Sähköenergiaa voivat ihmiset ja teollisuus käyttää yhtälailla moniin hyvinvointia edistäviin tarkoituksiin kuin tuhlata tarpeettomasti.

Kaikki energia – ydinenergiaa lukuun ottamatta – on kotoisin auringosta. Energian säilymislaki tarkoittaa, että energiaa ei häviä eikä synny.

Riippuen siitä, miten energiaa muutetaan eri muotoihin, syntyy eri määriä kasvihuonekaasuja. Kasvihuonepäästöt vaikuttavat ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutos koskee meitä kaikkia. Energian käyttöä kannattaa järkevöittää ja tehostaa. Näin voidaan vähentää kasvihuonepäästöjä ja hidastaa ilmastonmuutosta.

Energia-alalta on laadittu standardeja, jotka liittyvät energiatehokkuuteen, energian käyttöön, siirtoon ja jakeluun sekä tuotantolaitteisiin.

Aihealueen standardisoinnista vastaavat seuraavat toimialayhteisöt:

SESKO

METSTA ry

Rakennustuoteteollisuus RTT ry

YTL

Öljy- ja biopolttoaineala ry


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja