Elintarvikkeet

Elintarvikestandardit käsittelevät pääosin testimenetelmiä. Suomen kannalta tärkeimmät ovat elintarvikehygieniaan liittyvät standardit, joita laaditaan sekä Euroopassa CENissä liittyen EU:n hygienialainsäädäntöön että kansainvälisesti ISOssa.

CENin laatimia testausmenetelmiä on SFS-standardeina lisäksi mm. koskien elintarvikkeiden horisontaalimenetelmiä (sulfiitit, biotoksiinit, vitamiinit, raskasmetallit jne.) maidon ja öljytuotteiden analytiikkaa, sekä viljaa ja viljatuotteita koskevia standardeja.

ISOssa on tehty ja on valmisteilla runsaasti tuotekohtaisia standardeja. Koko elintarvikeketjua koskee hallintajärjestelmästandardi SFS-EN ISO 22000 Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmät. Vaatimukset kaikille elintarvikeketjun organisaatioille.

Aiheen standardisoinnnista vastaa SFS:n seurantaryhmä SFS/SR 209 Elintarvikeanalytiikka


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja