Elintarviketeollisuuden laitteet

Koneita koskevat turvallisuusvaatimukset esitetään EU:n konedirektiivissä (98/37/EY). Koneen valmistaja tai muu markkinoille saattaja voi olettaa koneen täyttävän kyseisen direktiivin vaatimukset käyttämällä suunnittelussa ja valmistuksessa yhdenmukaistettuja eurooppalaisia standardeja.

Elintarvikekoneiden eurooppalaiset standardit laaditaan CENin komiteassa CEN/TC 153 Food processing machinery - Safety and hygiene specifications. Komitean toimialue kattaa elintarvikekoneiden hygieniaa ja turvallisuutta käsittelevän standardisoinnin. Valmiita standardeja on tällä hetkellä 44 kappaletta, esim. EN 1672-2, Elintarvikekoneiden hygieniavaatimukset.

Kylmälaitteiden eurooppalaiset standardit laaditaan CENin komiteoissa CEN/TC 44 Household refrigerating appliances and commercial refrigerated cabinets ja CEN/TC 182 Refrigerating systems, safety and environmental requirements. Komiteoiden toimialue kattaa kylmälaitteita ja -järjestelmiä käsittelevän standardisoinnin. Valmiita standardeja on tällä hetkellä 22 kappaletta, esim. neliosainen standardi EN 378, jossa annetaan kylmä laitteita koskevia suunnitteluohjeita. Standardi on oleellinen myös alan koulutuksessa.

Aihealueelta valmistuneet standardit SFS:n verkkokaupan luettelossa:

SFS-ICS  67.260 Elintarviketeollisuuden laitteistot ja laitteet

SFS-ICS 27.200 Jäähdytystekniikka

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.

Elintarvikekoneet
Kylmälaitteet ja lämpöpumput


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja