Automaatiostandardisoinnista Suomessa vastaa kaksi SFS:n toimialayhteisöä: kone- ja rakennusautomaatiosta METSTA ja sähkö- ja prosessiautomaatiosta SESKO.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja