Talotekniikan mittarit ja laitteet

Lämmön, veden ja energian todellisen kulutuksen mittaus liittyy myös rakennusten energiatehokkuuteen, vaikka standardisointi on lähtenyt liikkeelle täysin vapaaehtoispohjalta useassa CENin komiteassa. Standardeja on laadittu veden ja energian kulutuksen mittaukseen, kulutuksen laskutuksen kohdentamiseen sekä mittareiden kaukoluentaan.

Seuraavat eurooppalaiset tekniset komiteat käsittelevät talotekniikan mittareita ja laitteita:

CEN/TC 92 Water meters
CEN/TC 171 Heat cost allocation
CEN/TC 176 Heat meters
CEN/TC 294 Communication systems for meters and remote reading of meters

Aihealueelta valmistuneet standardit SFS:n verkkokaupan luettelossa:

SFS-ICS 91.140 Talotekniikka

SFS-ICS91.140.10 Keskuslämmitysjärjestelmät
SFS-ICS 91.140.60 Vedenjakelu

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön sivuilta.


Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja