Kehittyneet valmistusmenetelmät

Komiteoiden ISO/TC 184 Automation systems and integration ja CEN/TC 310 Advanced automation technologies and their applications toimialue kattaa automaatiojärjestelmien ja teknologioiden standardisoinnin. Valmiita ISO-standardeja on tällä hetkellä lähes 700 kappaletta, joista osa on vahvistettu myös eurooppalaisiksi ja suomalaisiksi standardeiksi. esim. EN ISO 10218-1, Teollisuusrobotit. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Robotti.

Aihealueelta valmistuneet standardit SFS:n verkkokaupan luettelossa:  

SFS-ICS 25.040 Teollisuusautomaatiojärjestelmät

Meneillään olevaan standardisointiin voit tutustua standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön ja ISOn sivuilta.

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja