Kone- ja rakennusautomaatio

Koneautomaatio on tekniikkaa pullonpalautusautomaateista monimutkaisiin teollisuuden robottijärjestelmiin. Siellä missä laitteen tai järjestelmän pitää toimia itsenäisesti tai käyttäjää ohjaavasti, tarvitaan koneautomaation ratkaisuja. Koneautomaatio sisältää mekaniikkaa, elektroniikkaa ja ohjaustekniikkaa sekä sulautettuja järjestelmiä.

Rakennus- ja LVI-automaatiolla varmistetaan rakennuksessa olevan talotekniikan taloudellinen, energiatehokas ja turvallinen käyttö. Talotekniikan mittarit ja laitteet ovat automaation tietolähteitä ja viimeaikainen kehitys mittaustietojen tiedonsiirrossa ja kaukoluennassa on ollut voimakasta

Standardisoinnin oppilaitosportaali SFSedu

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  /  Malminkatu 34, 00100 HELSINKI  /  puh. 09 149 9331  /  Tietosuoja